Jesteś na stronie: Projekt „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych”

Projekt „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych”

Szukaj

Projekt „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych”

W dniu 1 października 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Konserwacja zabytkowych silników rolniczych" w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Projekt został dofinansowany kwotą 115 000 zł ze środków finansowych Ministra, co stanowi 59,71 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 77 600 zł (40,29 %). Celem zadania jest konserwacja 3 unikatowych silników rolniczych przeznaczonych do wystawienia na wystawie stałej. Wybór obiektów do konserwacji jest podyktowany ich bardzo złym stanem zachowania oraz stanem technicznym wymagającym pilnej interwencji, aby zatrzymać zachodzące w nich dalsze procesy destrukcyjne i przywrócić im sprawność techniczną. 2 wytypowane zabytki pozyskano jako dary w 2018 r. Stanowią one reprezentatywne silniki używane w polskim rolnictwie w latach 1918-1939, dziś bardzo rzadko spotykane. Wchodzą one w skład jednej z największych w Polsce muzealnej kolekcji silników rolniczych liczącej 59 silników spalinowych i 11 silników parowych, czyli lokomobil.

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie gruntownej konserwacji z doprowadzeniem do przywrócenia sprawności technicznej silnika IHC M 3 HP, silnika Reform Klasse F II i lokomobili Badenia z początku lat 30. XX w. Zadanie obejmuje również druk ulotek reklamowych i nakręcenie 3 krótkich filmów promocyjnych. Planowane zakończenie projektu do końca 2019 r.