Jesteś na stronie: Projekt „Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych”

Projekt „Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych”

Szukaj

Projekt „Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych”

W dniu 14 maja 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych" w ramach programu Kolekcje muzealne. Projekt został dofinansowany kwotą 48 620 zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 74,66% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 16 500 zł (25,34%). W ramach zadania Muzeum zakupi 4 szt. odrestaurowanych i sprawnych technicznie zabytkowych silników stacjonarnych. Są to 3 silniki niemieckie Deutz MAH 516 z 1934 r., Deutz MAH 711 z 1938 r. oraz Hatz-Diesel H 2 z 1930 r., i jeden czechosłowacki Wikov Robot Diesel z 1938 r. Wszystkie modele są bardzo cenne z punktu widzenia kolekcjonerskiego i poszukiwane przez muzea techniczne i kolekcjonerów. Silniki Hatz-Diesel H2 oraz Wikov Robot Diesel są jedynymi zachowanymi egzemplarzami w Polsce. Silniki bezpośrednio po zakupie zostaną udostępnione zwiedzającym w naszym Muzeum na wystawie stałej poświęconej technice rolniczej. Planowane do zakupu obiekty poszerzą do 58 sztuk istniejącą już kolekcję tych maszyn i bardziej ją uatrakcyjnią. Wzrośnie znacząco ranga całej kolekcji i jej rozpoznawalność wśród turystów polskich i zagranicznych. Obiekty będą używane także do pokazów pracy. Najbliższy pokaz przewidujemy 18 maja br. w trakcie Europejskiej Nocy Muzeów.