XVIII Podlaskie Święto Chleba

W dniu 10.08.2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. „XVIII Podlaskie Święto Chleba” w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity koszt zadania wynosi 180 950,00 zł, w tym 45 000,00 zł (24,87 %), to dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt zakłada organizację w dn. 12 sierpnia 2018 r. XVIII Podlaskiego Święta Chleba.

To największa impreza organizowana w ciechanowieckim muzeum oraz w Województwie Podlaskim. Przyciąga co roku ponad 30 tys. turystów, którzy przez cały dzień uczestniczą w pokazach zwyczajów i obrzędów agrarnych, poznają tradycje ludowe związane z rolnictwem i świętowaniem na wsi oraz zapoznają się z tradycyjnym sposobem pieczenia chleba i symboliką z nim związaną. Żniwa, dożynki oraz wieńce dożynkowe i bukiety żniwne od zawsze pełniły znaczącą rolę w życiu religijnym. Jednak w tradycyjnej formie są zjawiskiem zanikającym w krajobrazie wsi polskiej. Podlaskie Święto Chleba aktywizuje społeczność oraz przybliża unikalne zjawiska kulturowe związane z sierpniowymi świętami poprzez interaktywne, międzypokoleniowe działania m.in. pokaz świecenia zwierząt, wykonywanie bukietów żniwnych, oborywanie przepiórki oraz żniwa i dożynki. Wydarzenie ma za zadanie zachęcić do aktywnego uczestniczenia w działaniu na rzecz ochrony tradycji i kultury ludowej.