XXXVII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

W dniu 25.07.2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania na XXXVII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet Kultura Ludowa ze środków finansowanych MKiDN pochodzących z budżetu państwa.

Projekt został dofinansowany kwotą 35 000 złotych co stanowi 33,82% całkowitego kosztu zadania. Zakłada organizację Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich o zasięgu międzynarodowym. Jest to jedyna w naszym kraju i jedna z kilku imprez tego typu w Europie podtrzymująca tradycję wykonywania i grę na instrumentach pasterskich. Jednocześnie jest podtrzymywana i kultywowana tradycja chrześcijańska. Ponad trzydziestoletnia historia konkursu i jego rozszerzanie na wiele regionów Polski i kraje ościenne pozwoliła utworzyć i podtrzymać tradycję gry na instrumentach pasterskich.