Jesteś na stronie: Projekty

Projekty

Szukaj

Projekty

Zakup pionowej lokomobili parowej LANZ

Zakup pionowej lokomobili parowej LANZ

Dofinansowano ze środków programu Rozbudowa zbiorów muzealnych - program własny Narodowego Instytutu Muzeów - 2024 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nazwa zadania:...
43. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

43. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

W dniu 07.05.2024 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. „43. Konkurs Gry na Instrumentach...
XXI Podlaskie Święto Chleba

XXI Podlaskie Święto Chleba

W dniu 13.07.2023 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. „XXI Podlaskie Święto Chleba” w ra...
42. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

42. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

W dniu 12.06.2023 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. „42 Konkurs Gry na Instrumentach P...
Zakup zabytkowego ciągnika Case 10-18

Zakup zabytkowego ciągnika Case 10-18

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muz...
Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V

Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V

„Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V”. "Dofinansowano w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO INFRASTRUKTURA KULTURY." "Dofinanso...
41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - NIKiDW

41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - NIKiDW

W dniu 15.09.2022 r. została zawarta Umowa o Współpracy NR 151/2022/NIKiDW pomiędzy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (Organizatorem) a Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa...
41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - MKiDN

41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - MKiDN

W dniu 16.09.2022 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. „XLI Konkurs Gry na Instrumentach...
XX Podlaskie Święto Chleba

XX Podlaskie Święto Chleba

W dniu 24.08.2022 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. „XX Podlaskie Święto Chleba” w ram...
„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu”

„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu”

"Dofinansowano w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO INFRASTRUKTURA KULTURY." "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego fund...