Вы находитесь: TECHNIKA ROLNICZA

TECHNIKA ROLNICZA

Szukaj

TECHNIKA ROLNICZA

Kierownik Działu, kustosz - mgr inż. Marek Wiśniewski

Dział Techniki Rolniczej gromadzi, konserwuje i upowszechnia zbiory z zakresu szeroko pojętej techniki rolniczej, czyli maszyny i narzędzia rolnicze produkcji polskich fabryk i wytwórni, jak również napływających do Polski z krajów sąsiednich. Wszystkie ekspozycje Działu mają na celu pokazanie historycznego ciągu rozwojowego w polskiej myśli technicznej i zachodzących w niej przemianach, zwłaszcza na terenach północno-wschodniej Polski. Ukazują one również infiltrację rolniczego przemysłu zagranicznego na te ziemie.

Dział zbiera także wszelkie dokumenty dotyczące historii fabryk i wytwórni maszyn i narzędzi rolniczych na ziemiach Polskich, oraz pamiątki po ich właścicielach i ludziach nauki związanych z tą dziedziną przemysłu.

Dział Techniki został utworzony 1 sierpnia 1971r. Jest on jednym z najstarszych działów Muzeum. Mimo, że powstał formalnie dopiero w 1971 r., to już od pierwszych wyjazdów penetracyjnych, kiedy Muzeum działało jeszcze wyłącznie społecznie, nie sposób było pominąć maszyn, a przede wszystkim narzędzi rolniczych stosowanych w gospodarstwach wiejskich. Poważniej i na szerszą skalę zaczęto gromadzić zbiory Działu, gdy zarysowała się perspektywa zaadoptowania dawnej powozowni dworskiej z 1866 r. w celu stworzenia ekspozycji przedstawiającej transport wiejski. Z uwagi na małą powierzchnię wystawową powozowni (120m2) w zestawieniu z dużymi wymiarami eksponatów postanowiono dobudować do niej pawilon wystawowy. Projekt koncepcyjny pawilonu wykonał prof. Ignacy Tłoczek. W 1974 r. oddano do użytku wykonany ze stali, drewna i szkła pawilon o powierzchni 450m2, który początkowo służył jako zaplecze magazynowe. Szybko jednak zorganizowano tu przy pomocy ówczesnego Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Wydziału Inżynierii Produkcji) SGGW w Warszawie pierwszą stałą ekspozycję Działu Techniki Rolniczej poświęconą narzędziom i maszynom rolniczym.

Obecnie eksponaty Działu udostępnione są zwiedzającym także w plenerze na terenie Muzeum, ekspozycji kieratów umieszczonej w maneżu oraz na wystawach innych działów.

W chwili obecnej Dział posiada w zbiorach ponad 800 eksponatów, z czego prawie 600 stanowią maszyny i narzędzia rolnicze. Bardzo duża część zgromadzonych muzealiów pochodzi z końca XIX i pierwszego pięćdziesięciolecia XX w. W ostatnim okresie zostały odrestaurowane dwie duże kolekcje Działu, tj. największy w Polsce muzealny zbiór ciągników (29 szt. wyprodukowanych w latach 1923 - 1990) oraz 6 lokomobil parowych. Jest to druga pod względem wielkości kolekcja lokomobil w Polsce. Dział urządza pokazy pracy zabytkowych ciągników i lokomobil w trakcie festynów organizowanych na terenie Muzeum.

Dział od wielu lat ściśle współpracuje z prof. dr hab. inż.. Czesławem Waszkiewiczem - kierującym Katedrą Maszyn Rolniczych i Leśnych oraz Zakładem Maszyn Rolniczych Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA
TECHNIKA ROLNICZA