Вы находитесь: TRADYCJE ZIELARSKIE

TRADYCJE ZIELARSKIE

Szukaj

TRADYCJE ZIELARSKIE

Kierownik działu, kustosz mgr Dorota Gnatowska
kontakt: ogrod-kluka@wp.pl

Dział Tradycji Zielarskich utworzony został w roku 1984 jako następstwo nadania Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu patronatu XVIII-wiecznego przyrodnika ks. Krzysztofa Kluka. Do stałych zadań działu zielarskiego należy opieka nad Ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego oraz ekspozycją stałą Tradycje zielarskie.
Dział zajmuje się również organizowaniem wystaw czasowych związanych z tematyką zielarską. Imprezy tego typu zwykle połączone są z wystąpieniami referatowymi i prezentacją produktów ziołowych.
Pracownicy działu gromadzą i opracowują eksponaty, z których większość jest prezentowana na wystawie stałej. Bardzo ważnym zadaniem, któremu ma służyć dział zielarski jest rozpowszechnianie i propagowanie szacunku dla darów przyrody. Pomocne temu są lekcje muzealne organizowane w ogrodzie dla młodzieży szkolnej i praktyki studenckie. Ponadto z dobrodziejstw „ziołowej apteki" mogą korzystać wszyscy odwiedzający Muzeum Rolnictwa przy okazji letnich imprez okolicznościowych.

I N D E X S E M I N U M 2020

OGRÓD ROŚLIN ZDATNYCH DO ZAŻYCIA LEKARSKIEGO prowadzi coroczną wymianę nasion z ogrodami botanicznymi w Polsce i na świecie. Poniżej zamieszczamy nasz Index seminum 2020. Nasiona z indeksu służą wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi placówkami naukowymi. Zamówienia składane do celów prywatnych nie będą realizowane. Osoby zainteresowane pozyskaniem nasion zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu.

Seeds only for exchange between Botanic Gardens, Arboretas and other scientific institutions.
Not for private persons and purposes.

INDEX SEMINUM 2020

TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE
TRADYCJE ZIELARSKIE