Sie Sind auf: DZIAŁ WETERYNARII

DZIAŁ WETERYNARII

DZIAŁ WETERYNARII

Kierownik działu – Olga Michałowska

5 czerwca 1982 roku otwarto w Ciechanowcu pierwsze w Polsce i jedno z niewielu w Europie Muzeum Weterynarii. Istnieje ono do dziś i tworzy jeden z działów Muzeum Rolnictwa.

Muzeum Weterynarii mieści się w XIX wiecznych stajniach, wchodzących w skład zespołu pałacowego. Po II wojnie światowej założono w nich lecznicę dla zwierząt, istniejącą do 1972 roku.

Ekspozycję stałą tworzy dziewiętnaście działów. Począwszy od weterynarii ludowej, słowiańskich metod leczenia, pracy kowala, diagnostyki, laboratorium, apteki, a zakończywszy na ekspozycji ukazującej historię szkolnictwa weterynaryjnego na świecie i w Polsce oraz działalność pozazawodową lekarzy weterynarii.

Dział gromadzi prawie 6 tysięcy eksponatów, których największą część stanowią narzędzia weterynaryjne. Osobną grupę tworzą sprzęty laboratoryjne stosowane w zwalczaniu chorób zakaźnych, pasożytniczych oraz przy badaniu żywności pochodzenia zwierzęcego. Zgromadzono także znaczną kolekcję podków, zbiór leków i biopreparatów weterynaryjnych. Muzeum posiada ponadto pamiątki związane ze szkolnictwem i zawodem weterynaryjnym. W bibliotece przechowywany jest bogaty księgozbiór liczący blisko 2 tys. woluminów, a także prasa weterynaryjna.

Autorem scenariusza wystawy jest prof. dr hab. Jan Tropiło, oprawę plastyczną wykonali Tadeusz Bochen i Sławomir Chudzik.

DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII
DZIAŁ WETERYNARII