Sie Sind auf: MUZEUM WETERYNARII

MUZEUM WETERYNARII

Szukaj

MUZEUM WETERYNARII

Kierownik muzeum weterynarii, starszy kustosz - lek. wet. Grzegorz Jakubik

Muzeum Weterynarii zostało otwarte w 1982 r. Formalnie pozostaje działem Muzeum Rolnictwa. Jednak ze względu na unikalność tematu, kompletność zbiorów, jak i znaczenie krajowego środowiska weterynaryjno-historycznego zostało podniesione do godności muzeum.
Gromadzi ono przedmioty dokumentujące dzieje lecznictwa zwierząt na ziemiach polskich. Najliczniejszą grupę stanowi kolekcja narzędzi lekarsko-weterynaryjnych, a także podkowy, sprzęt laboratoryjny, apteczny, leki i biopreparaty. Obok tego w zbiorach znajdują się liczne dokumenty związane z pracą lekarzy weterynarii, historią szkół i organizacji weterynaryjnych w Polsce. Biblioteka muzeum posiada podręczniki, skrypty oraz czasopisma głównie z XIX i początków XX wieku, zarówno polskie, jak i zagraniczne.
Ekspozycja stała Muzeum Weterynarii mieści się w XIX wiecznych stajniach dworskich oraz częściowo w przyległym pawilonie. Zwiedzanie rozpoczynamy od sposobów ludowego lecznictwa zwierząt. Jednym z pierwszych zawodów, który można by uważać za prekursora lekarza weterynarii był kowal. Stąd następna jest kolekcja podków oraz narzędzi ortopedycznych. Dalej zapoznajemy się z początkami nauk i literatury weterynaryjnej na świecie i w Polsce. W dalszej kolejności prezentowane jest instrumentarium weterynaryjne. Rozpoczyna je zwalczanie chorób zakaźnych, włączona jest tu spora kolekcja rozmaitych igieł i strzykawek. Następnie podziwiać można aptekę weterynaryjną, a także sprzęty służące do diagnozowania chorób wewnętrznych zwierząt oraz do zadawania leków. Najbogatszymi są kolejne działy: chirurgia, gdzie obok narzędzi można obejrzeć to, co znajdowano niekiedy w organizmach zwierząt oraz rozród podzielony na: zwalczanie chorób wymienia, położnictwo i ginekologię. Ekspozycja historyczna ukazuje m.in. dzieje szkolnictwa weterynaryjnego, organizacji zawodowych, czy weterynarii wojskowej. Osobnym i niezwykłym jest dział prezentujący pozazawodową działalność lekarzy weterynarii. Końcowym, acz bardzo ważnym elementem jest ekspozycja dotycząca higieny żywności pochodzenia zwierzęcego oraz sztucznej inseminacji.
Autorem scenariusza wystawy jest prof. dr hab. Jan Tropiło, oprawę plastyczną wykonali: Tadeusz Bochen i Sławomir Chudzik

MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII
MUZEUM WETERYNARII