Jesteś na stronie: Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa

Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa

Szukaj

Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa

Piątek
14
Listopad
2014

Program spotkania 20-21.11.2014

czwartek 20.11.2014

13.30-14.30 Obiad

14.40-15.25 Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Sand w Norwegii, M. Górski

15.25-16.00 Prezentacja zasobu dokumentacji dotyczącej obiektów architektury drewnianej w Muzeum Rolnictwa, S. Czołomiej

16.00-16.40 Wymiana doswiadczeń

Przerwa kawowa

17.15 Omówienie dotychczas funkcjonujących krajowych standardów dokumentacji konserwatorskiej obiektu architektury drewnianej jako podstawy monitoringu,
prof. J. Uścinowicz

Piątek 21.11.2014

10.00 - 10.15 Wprowadzenie

10.15-10.45 Prezentacja materiałów dotyczących monitoringu obiektów drewnianych udostępnionych przez Muzeum w Ryfylke, M.Górski

Przerwa kawowa

11.00-11.30 Dotychczasowe doświadczenia SGGW z monitoringiem w Muzeum Rolnictwa, prof. K.Krajewski

11.30-12.00 Systemy zabezpieczeń pożarowych i okresowa kontrola systemów w Muzeum Rolnictwa, A. Frankowski

Przerwa kawowa

12.15-14.00 Obejście w terenie obiektów pod kątem wyboru informacji do monitoringu

14.00-14.30 Podsumowanie

14.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.20 Omówienie obecnie funkcjonujących modeli monitorowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej, P.Kozarski, K. Skiba

  1. PROGRAM SPOTKANIA Word

  2. Karta Ewidencyjna Kościoła

  3. Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke

  4. Aktualny Stan Dokumentacji Obiektów

  5. Aktualny Stan Dokumentacji Obiektów - Tabela

  6. Struktura Projektu

  7. Systemy Zabezpieczeń Pożarowych i Okresowa Kontrola Systemów w Muzeum Rolnictwa

Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa