Jesteś na stronie: Skrócony harmonogram działań merytorycznych i informacyjnych w projekcie

Skrócony harmonogram działań merytorycznych i informacyjnych w projekcie

Szukaj

Skrócony harmonogram działań merytorycznych i informacyjnych w projekcie

Skrócony harmonogram działań merytorycznych i informacyjnych w projekcie

lp. Nazwa działania termin Miejsce
1 Informacja o projekcie na stronach internetowych uczestników zadania II trymestr 2014 r Ciechanowiec Sand/Norwegia
2 Spotkanie inauguracyne 04-06-2014r Ciachanowiec
3 Rozpoznanie istniejących standardów dokumentacji konserwatorskiej obiektów zabytkowych III trymestr 2014r Ciechanowiec
4 Wizyta studyjna 22/28-09-2014 Sand/Norwegia
5 Rozpoznanie modeli monitorowania obiektów zabytkowych III trymestr 2014r Ciechanowiec
6 Seminarium - określenie zakresu monitoringu III trymestr 2014r Ciechanowiec
7 Opracowanie modelu monitoriowania I trymestr 2015r Ciechanowiec
8 Rozpoznanie istniejących aplikacji z zakresu monitorowania i zarządzania informacją o zabytkowych obiektach III trymestr 2014r Ciechanowiec
9 Seminarium nt. opracowania wytycznych do modelu archiwizowania informacji w zakresie dokumentacji koserwatorskiej I trymestr 2015r Ciechanowiec
10 Opracowanie i insalacja aplikacji II trymestr 2015r Ciechanowiec
11 Seminarium nt. opracowania procedur wczesnego ostrzegania i reagowania w ramach prowadzonego monitoringu II trymestr 2015r Ciechanowiec
12 Szkolenie wewnętrzne nt. praktycznej weryfikacji aplikacji w zakresie przeglądów technicznych III trymestr 2015r Ciechanowiec
13 Szkolenie wewnętrzne nt. praktycznej weryfikacji aplikacji w zakresie wykorzystania informacji: ostrzeganie, reagowanie III trymestr 2015r Ciechanowiec
14 Konferencja międzynarodowa podsumowująca projekt III trymestr 2015r Ciechanowiec
15 Przygotowanie publikacji naukowej III trymestr 2015r Ciechanowiec
16 Zamieszczenie dwóch artykułów o projekcie III trymestr 2015r Ciechanowiec