Jesteś na stronie: DZIAŁ HISTORYCZNY

DZIAŁ HISTORYCZNY

Szukaj

DZIAŁ HISTORYCZNY

Kierownik działu, kustosz - mgr Marlena Brzozowska

Dział Historyczny utworzono w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w 2019 r., na skutek podziału istniejącego od 1969 r. Działu Historyczno – Artystycznego. Zgodnie z jego nazwą gromadzone są w nim głównie muzealia związane z życiem społeczności wiejskiej na Podlasiu oraz historią Ciechanowca i okolic.

Liczące ponad 7 700 pozycji zbiory są dość silnie zróżnicowane. Obok archiwaliów zawierają odziedziczone po Dziale Historyczno-Artystycznym dzieła sztuki i wytwory rzemiosła artystycznego. Lwią część zgromadzonych eksponatów stanowią rękopisy pochodzące z XIX wieku, choć nie brak tu również ciekawych dokumentów z okresu staropolskiego. Badacze dziejów wsi oraz regionaliści zajmujący się Podlasiem i Mazowszem mogą znaleźć tu materiały do takich tematów jak np.: stosunki majątkowe panujące wśród społeczności wiejskiej i miejskiej, dzieje ziemiaństwa polskiego, historia spółdzielczości funkcjonowania dóbr ziemskich, a także wielu innych. W oparciu o wspomniane materiały powstało już wiele prac magisterskich i licencjackich oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Do najcenniejszych zabytków działu należą między innymi: Archiwum Rodziny Augustynowiczów – Ciecierskich z Bacik – kolekcja licząca blisko 1 000 rękopisów i druków, będących ważnym źródłem wiedzy o ziemiaństwie podlaskim XVI – XIX wieku, zbiór kilkuset map i planów z terenu powiatu Bielsk Podlaski, sporządzonych w czasie dwudziestolecia międzywojennego, oraz spuścizna po docencie Józefie Włodku – ziemianinie podlaskim, człowieku, który zebrał i ocalił od zapomnienia dzieje kilkuset majątków podlaskich. W oparciu o posiadane archiwalia oraz liczne kwerendy prowadzone w archiwach i bibliotekach rozsianych po całej Polsce, pracownicy działu prowadzą badania naukowe, owocujące licznymi publikacjami związanymi z szeroko pojętą historią regionalną.

Dział Historyczny jest zaangażowany w organizację konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz wystaw czasowych często tworzonych we współpracy z zaprzyjaźnionymi muzeami, uczelniami, stowarzyszeniami i archiwami (np. Warszawa, Toruń, Liw, Drohiczyn, Łomża i Białystok).

Pracownicy Działu opiekują się wystawami Historia miasta Ciechanowca oraz wystawą poświęconą patronowi muzeum, uzupełnioną kolekcją minerałów.

DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY